sobota, 31. december 2016

Med IGR-iščem in BOJ-iščem

Circular Change - Advisory Board - avgust 2016
Misel ob izteku leta, ki je bilo zame prežeto s širjenjem razumevanja koncepta krožnega gospodarstva in številnimi interakcijami z različnimi deležniki doma in v tujini, se najbolje izrazi v odnosu med besedama IGRIŠČE in BOJIŠČE. Z vsako našo aktivnostjo, z vstopom v odnos, z ustvarjanjem polja menjave, se kot akter odločimo, ali bomo vzpostavili območje igre ali območje boja. Pravila, ki veljajo v vsakem od izbranih kontekstov, so sila različna. Krožno gospodarstvo v svojem najožjem pomenu govori o virih. O tem, kako jih v procesu proizvodnje in potrošnje zadržati čim dlje. Ob tem deležniki sodelujejo. Z namenom maksimiziranja vrednosti izdelkov in storitev. Cilj je prispevati k čim manjši izrabi virov in ustvarjanju pozitivnih ekonomskih, okoljskih in družbenih učinkov. Osnova je beseda, ki jo izrečemo tolikokrat, da je večkrat izrabljena kot uporabljena, je - SODELOVANJE


Open Circle v CPU Ljubljana
november 2016
Na IGRIŠČU sodelujemo, soustvarjamo, sobivamo v soodvisnosti. Spoštujemo pravila igre, a ohranjamo spontanost, ustvarjalnost, igrivost. Z disciplino in odgovornostjo zasledujemo skupni cilj. Dajemo prostor soigralcem. V vsoti odličnosti posameznikov je zapisan skupni presežek. Upamo si izraziti čustva - pozitivna in negativna. Dovolj je prostora za vsakogar in za vse. Učimo se drug od drugega. Raziskujemo brez strahu pred napakami. Te so del učenja. Dopustimo zmotljivost. Spodbudimo napredek. Zmoremo slišati in videti. Se osredotočiti, biti čuječi v trenutku. Intuitivno zaznati priložnosti in jih z znanjem in izkušnjami prevesti v rezultate. 

Ker nas ni strah, si upamo biti avtentični. Ker smo avtetnitični, smo edinstveni. Ker smo edinstveni, smo ustvarjalni. Ker smo ustvarjalni, smo samouresničeni. Ker smo samouresničeni, smo mirni. Ker smo mirni, smo pogumni. Ker smo pogumni, smo igrivi. Ker smo igrivi, smo na IGRIŠČU.


Krožno gospodarstvo v praksi - dogodek v Mariboru - november 2016
Po različnih IGRIŠČIH smo se v 2016 pomikali z ekipo naše platforme Circular Change in vključevali ter povezovali različne akterje. Spontano se je začela vzpostavljati mreža, v kateri enakovredno vlogo zasedajo predstavniki vlade, župani, študentje, obrtniki, kmetje, managerji, nevladniki, umetniki, znanstveniki, ...Iz Slovenije in sveta. 


Brazilska ekipa z zahvalo za webinar
Če ne vzpostavljamo BOJIŠČ, ne ustvarjamo ogroženosti. Ne izključujemo, ne izrivamo, ne sovražimo, ne širimo strahu. Ni druge strani. Ni "nas" in "vas". Smo mi. Skupnost. Ki ji je v skupnem interesu omejene vire - pa naj bo to zemlja, voda, zrak, hrana, energija - souporabljati odgovorno. Enako velja za znanje in informacije. Dostop do obojega naj bo omogočen vsakomur. In tu vstopimo v polje nove naratvnosti, ki se je lotevajo najresnejši ekonomisti 21. stoletja. 


Priporočljiva popotnica za 2017 in naprej

Kako izoblikovati alternativno vizijo razvoja in rasti, ki bo s sistemsko spremembo vnesla dolgoročno vzdržnost, namesto kratkoročne maksimizacije rezultatov? 

Avtorji navdihujoče knjige "A Good Disruption" se zanašajo na voditelje (leaders), ne na managerje. Na tiste, ki bodo znali vzpostaviti spremembo na način, ki bo temeljil na pozitivni, uresničljivi agendi "velike sprave" (great reconcilation). Do nje pa vodi pot čez igrišča, ne preko bojišč. 

Z zaupanjem, da se bomo v 2017 znali povezovati v igrivem sodelovalnem razpoloženju in delovati v smeri prehoda v krožno gospodarstvo, ki naj postane nov ekonomski model, ob tem pa v središče vedno znova postavljali človeka z vrednotami, ki preprečujejo nastajanje bojišč, se oziram v leto svetlobe, ki se zarisuje pred nami in s hvaležnostjo pozdravljam naša presečišča na krožnem učnem igrišču.