petek, 01. april 2016

Župan Dušan Strnad s podjetniki Ivančne Gorice o krožnem gospodarstvu

Dušan Strnad z inovativno prakso podjetniških kolegijev
"Letos bomo imeli zadnjo akcijo čiščenja okolice," je udeležence podjetniškega kolegija izzval župan Dušan Strnad. Pojasnil je, da bo zadnja zato, ker verjame, da je stopnja ozaveščenosti krajanov o pomenu skrbi za okolje na dovolj visoki ravni, da v prihodnje takšne akcije v Ivančni Gorici ne bodo več potrebne. Družbena odgovornost, inovativnost in strateško-razvonja naravnanost odlikujejo občino Ivančna Gorica, ki se po različnih kazalnikih uvršča med vodilnih tridesed slovenskih lokalnih skupnosti. Dušan Strnad in Tomaže Smole sta vodstveni tandem, ki z vključevanjem podjetnikov v okviru podjetniških kolegijev, ki jih Tomaž Smole, podžupan, o gospodarskem razvoju
organizirata, razpirata aktualne teme in diskusijo o priložnostih, ki jih velja upoštevati. 

V sredo, 30. marca, smo skupaj razpravljali o krožnem gospodarstvu kot ekonomskem modelu, ki ga velja vključiti v razvojno zgodbo Ivančne Gorice in širše regije. 

Po uvodni predstavitvi ključnih kazalnikov, ki potrjujejo, da je občina gospodarsko iz leta v leto močnejša, da je delovnih mest vedno več in da tudi dobički podjetij
Na nove izzive pripravljeni podjetniki Ivančne Gorice
rastejo, je župan izpostavil pomen družbene in okoljske dimenzije. Kraj, v katerem se ljudje dobro počutijo, v katerem so povezani in vključeni, je kraj z zdravim potencialom. 


Krožno gospodarstvo podjetnikom ni tuja tema. Npr. v podjetju Livar, največji livarni v Sloveniji, so ob zavedanju dejstva, da je njihov "odpadni material" lahko za nekoga surovina, vzpostavili povezavo z družbo Knauf Insulation, ki ji dobavljajo žlindro. Prav tako pesek, ki jim ostaja kot stranski produkt, namenjajo za 
Krožno gospodarstvo ima več pozitivnih učinkov
gradbeni material. 

Tudi v nekaterih drugih podjetjih že razmišljajo o tem, kako prilagoditi svoje poslovne modele, kako preiti na obnovljive energijske vire in kako v okviru svoje proizvodnje najti priložnosti za povezovanje z drugimi gospodarskimi subjekti ter na ta način zapirati snovne tokove. Priložnosti, ki jih prinašajo rešitve kot je so-uporaba, ponovna uporaba, reciklaža - elementi, vključeni v nabor krožnega gospodarstva, so izzivi, na katere so v občini pripravljeni.

Široko pasovno omrežje, prometna strategija, samooskrba, energijska neodvisnost in številne druge teme so na "delovni mizi" občine, ki k načrtovanju pristopa z jasno vizijo. Z razumevanje za čas, v katerem živimo, za spremembe, ki smo jim priča in z voljo za so-ustvarjanje okolja, v katerem bo vsakemu občanu zagotovljeno kakovostno bivanje. Načela krožnega gospodarstva se zdijo že "vtkana" v utrip ekipe Ivančne Gorice.